Συνέδρια, Κονγκρέσα

Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία να παρέχει υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου για όλες τις ειδικές εκδηλώσεις, ομάδες και συνέδρια. Οι διευθυντές μας εξυπηρετούν τη βιομηχανία MICE για σχεδόν 20 χρόνια παρέχοντας στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.